header imageLogo
[PL] po polsku

Astronomy Department Seminars

Seminars take place every second Tuesday at 12.30 pm in the main building (ul. Podchorążych 2), room 311. Seminars last 30 minutes + discussion time. Those interested in speaking should contact: Dr. W. Ogłoza. Red indicates seminars taking place at a different time or day than usual. Reports are marked (spr).


14 VI 2011 R.Iwanski (IMGW Krakow) Kampnia obserwacyjna zjawsik TLE w 2011 roku
?? ?? 2011 M.Szpanko (Uniwerytet Opolski) b.d.p.

Previous topics

31 V 2011 G. Stachowski (KA UP)Fotometria ciasnych układów gwiazd pakietem IRAF
17 V 2011 M.Siudek (CFT PAN) Fotometryczna analiza danych Pi of the Sky.
12 IV 2011 T.Ściężor (Politechnika Krakowska) Pomiar zanieczyszczenia świetlnego w Polsce przy pomocy mierników SQM
8 III 2011 A.Barnacka (CAMK PAN) Soczewkowanie grawitacyjne w wysokich energiach
1 II 2011 M.Siwak (University of Toronto)TW Hya - interpretacja obserwacji satelity MOST gwiazdy typu T Tauri
3 I 2011 J.Krzesinski KA UP"Róznorodnosc białych karłów"+"SDSS - jak to jest robione"
22 XII 2010 seminarium specjalne spotkanie na Suhorze
21 XII 2011 J.Krzesinski"Strefy zycia wokół gwiazd"
23 XI 2010 dr A.Baran KA UP, ISU "Astrosejsmologiczny kontekst Keplera"
7 XII 2010 dr D.Kozieł-Wierzbowska OA UJ Widma optyczne klasycznych radiogalaktyk
16 XI 2010 J.M.KreinerPrzypływy w zatoce Fundy
26 X 2010 G.StachowskiMiędzynarodowa Olimpiada Astronomii i Astrofizyki - Pekin 2010

2009/2010      2008/2009      2007/2008      2006/2007      previous years

Seminars in other institutes

IA UW Wrocław | CAMK Warszawa | CAMK Toruń | CA UMK Toruń | OA UW | OA UAM Poznań | PTMA Kraków | PTMA Warszawa | OA UJ

Physics seminars in Krakow

Konwersatorium Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego UP  | Krakowskie Konwersatorium Fizyczne


Return to main page of Mt. Suhora Observatory