Logo
[UK][US] in English

Seminaria Katedry Astronomii UP

Seminaria odbywają się co drugi wtorek o godzinie 13.00 w głównym budynku UP (ul. Podchorążych 2), w sali 311. Czas trwania seminarium: 30 minut, plus dyskusja. Osoby zainteresowane prelekcją powinny skontaktować się z: dr. W. Ogłozą. Kolor czerwony oznacza seminarium odbywające się o innej godzinie lub/i dniu niż zwyczajowo. Referaty sprawozdawcze sa oznaczone (spr).

t.b.d.p A.Rożek (OA UAM , Poznań)Koziołkujące planetoidy - wpływ efektu YORP

Poprzednie tematy

22 V 2012 Ivan L. Andronov (Department of High and Applied Mathematics, Odessa National Maritime University)Advanced Methods of Time Series Analysis of Variable Stars
24 IV 2012 W.Godłowski (Uniwersytet Opolski) Orientacja galaktyk w strukturach
17 IV 2012 A.Kuzmicz (OA UJ) Optyczne zmiennosci aktywnych jader galaktyk
3 IV 2012 T.Szymanski & T.Kundera(OA UJ) Automatyzacja teleskopu Celestron w OA UJ
20 III 2012 G.Stachowski (Dokończenie warsztatów astronomicznych)
28 II 2012 KOMPUTEROWE
WARSZTATY
ASTRONOMICZNE
Problemy fotometrii gwiazd i analizy danych
 • teleskop CGE na Suhorze (W.Ogłoza)
 • Program Jastrocam (S.Zoła)
 • Fotometria profilowa i aperturowa (J.Krzesiński)
 • 15 XI 2011 A.Marciniak (OA UAM , Poznań)Planetoidy w trójwymiarze
  29 XI 2011 A.Odrzywołek (IF UJ, Kraków)"http://www.as.up.krakow.pl/seminaria/Supernowa_Ia.pdf">Mechanizm supernowej typu Ia
  25 X 2011 M.Siwak (astronom z Burzyna)Nowe wyniki dla 'Young Stellar Objects' otrzymane przez satelitę MOST

  2010/2011      2009/2010      2008/2009      2007/2008      2006/2007      poprzednie lata

  Seminaria w innych osrodkach astronomicznych w Polsce

  IA UW Wrocław (astrofizyka) | CAMK Warszawa | CAMK Toruń | CA UMK Toruń | OA UW | OA UAM Poznań | PTMA Kraków | OA UJ

  Konwersatoria fizyczne w Krakowie

  Konwersatorium Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego UP  | Krakowskie Konwersatorium Fizyczne


  Powrót do strony głównej Obserwatorium