Logo
[UK][US] in English

Seminaria Katedry Astronomii UP

Seminaria odbywają się co drugi wtorek o godzinie 13.00 w głównym budynku UP (ul. Podchorążych 2), w sali 311. Czas trwania seminarium: 30 minut, plus dyskusja. Osoby zainteresowane prelekcją powinny skontaktować się z: dr. W. Ogłozą. Kolor czerwony oznacza seminarium odbywające się o innej godzinie lub/i dniu niż zwyczajowo. Referaty sprawozdawcze sa oznaczone (spr).

Poprzednie tematy

2 X 2012 A.Zieliński (V rok IF UP)Rzeczywistaość rozszerzona
16 X 2012 W.Ogłoza MIędzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki - Brazylia 2012
30 X 2012 G.Stachowski, S.Zoła Kongres IAU - Pekin 2012
27 XI 2012 J.M. Kreiner Antoni Wilk
6 XI 2012 J.M. Kreiner 25 lat Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze
19 II 2013 P.Krajewski Dydaktyka astronomii na różnych poziomach nauczania
26 III 2013A.Słowikowska (IA UZG)Badanie układów kataklizmicznych z użyciem bardzo szybkiego fotopolarymetru OPTIMA
21 V 2013 W.OgłozaMaxim DL + mały teleskop ekspedycyjny
28 V 2013 M.SiwakGwiazdy T Tauri na Suhorze i nie tylko ...

Poprzednie lata

2011/2012      2010/2011      2009/2010      2008/2009      2007/2008      2006/2007      poprzednie lata

Seminaria w innych osrodkach astronomicznych w Polsce

IA UW Wrocław (astrofizyka) | CAMK Warszawa | CAMK Toruń | CA UMK Toruń | OA UW | OA UAM Poznań | PTMA Kraków | OA UJ

Konwersatoria fizyczne w Krakowie

Konwersatorium Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego UP  | Krakowskie Konwersatorium Fizyczne


Powrót do strony głównej Obserwatorium