dla studentow

Tematy prac licencjackich: (promotor / student)

rok 2011

 • Warsztaty astronomiczne w szkole podstawowej (dr W. Ogłoza / B. Dyduch)

  rok 2010

 • Konkursy jako narzędzie edukacji astronomicznej (dr W. Ogłoza / A. Wiśniewska)

  rok 2009

 • Konkursy szkolne jako srodek dydaktyki astronomii (prof. J.M.Kreiner / A.Wolczyk)
 • Astronomiczny przewodnik po Małopolsce (dr W. Ogłoza / A. Wolczyk)
 • Przewodnik po niebie (dr W. Ogłoza / U. Lewczuk)
 • Amatorskie teleskopy astronomiczne - prezentacja ppt (dr W. Ogłoza / I. Kowalczyk)
 • Publiczne pokazy nieba (dr W.Ogłoza / U.Lewczk)

  rok 2008

 • Wlasnosci fizyczne planetoid (prof. J.M.Kreiner / I. Ulman)
 • Diagram H-R dla gromad otwartych (dr W.Ogloza / Z.Gora)
 • Uran i jego ksiezyce (dr W.Ogloza / I. Bojek)
 • Roznorodnosc Bialych Karlow - widma, wlasnosci itp (dr J.Krzesinski / I.Zmijewska )
 • Jak chrocnic cniemne nocne niebo (dr W.Ogloza / I.Pawlik )

  rok 2007


 • Sila Coriolisa na powierzchni obracajacej sie Ziemi (prof. J.M.Kreiner / I. Fornalik)
 • Komputerowe symulacje radiowych obserwacji pulsarów (uruchomienie ćwiczenia CLEA) (dr W.Ogloza / J.Drozdz)
 • Komputerowe symulacje obserwacji tranzytow planet na tle Slonca (dr W.Ogloza / W.Labedz IVr )
 • Oszacowanie masy Czarnej Dziury w centrum Drogi Mlecznej (dr W.Ogloza / P.Stefanczyk IV r) (zobacz)
 • rok 2006


 • Ruch obrotowy ziemi - analiza tresci szkolnych podrecznikow (prof. Kreiner / D.Takuśki)
 • Planety poza Układem Słoneczym - metody poszukiwań i wyniki (prof. Kreiner / M. Brandys)
 • Porównanie właściwości fizycznych atmosfer planetarnych (prof. Kreiner / M. Jednacz)
 • Obserwacje gwiazd zacmieniowych metodą N_B_A (dr Ogłoza / M.Adamczyk)
 • Automatyczne obserwacje minimow gwiazd - (ocena mozliwości realizacji, itp) (dr Ogłoza / A.Barnacka)
 • Pomiar odległości do magławicy 'Kocie Oko' (uruchomienie ćwiczenia) (dr Ogłoza / A. Blokesz)
 • Ewolucja pozostałości po supernowej SN1987a - (uruchomienie ćwiczenia) (dr Ogłoza / M.Wodzińska)
 • Obseracje zrobotyzowanym teleskopem - (dr Ogłoza / A.Barnacka)
 • Popularnonaukowe pokazy nocnego nieba - (przygotowanie) (dr Ogłoza / M .Tokarz)
 • rok 2005


 • Problem wyznaczania dlugosci geograficznej (prof. Kreiner / Daria Janota)
 • Interpretacja fizyczna terminow muzycznych (prof. Kreiner / M.Morawska )
 • Planety olbrzymy - najnowsze wyniki badan (prof. Kreiner / A. Jaros)
 • Badanie naukowe Obserwatorium na Suhorze - prezentacja wynikow (dr Ogloza / Bartosz Rygielski)
 • Wyznaczanie odleglosci metoda cefeid - (uruchomienie cwiczenia) (dr Ogloza / Wioletta Labedz)
 • Kalibracja kamery CCD sztucznym zrodlem swiatla (dr Ogloza / Lukasz Wrobel)

  Tematy prac magisterskich: (promotor / student)

  rok 2011

 • Wskaźniki barwy gwiazd zmiennych typu W-UMa (W.Ogłoza / U.Lewczuk)
 • Zagadnienie życia pozaziemskiego w świetle najnowszych badań (dr G. Stachowski/ I.Kowalczyk)

  rok 2010

 • Badania zmian okresu orbitalnego wybranych okładów zaćmieniowych (prof. J.M.Kreiner /I.Wojtycza )
 • Naucznie elementów astronomii w gimnazjum i liceum, jako element korelacji pomiędzy przedmiotami (prof. J.M.Kreiner /A.Bąk )
 • Badania fotometryczne gwiazd pulsujących (dr W. Ogłoza / I. Żmijewska)
 • Katalog podstawowych parametrów fotometrycznych gwiazd zaćmieniowych (dr W.Ogłoza / Z. Gora)
 • Podstawy astronomii - kurs e-learningowy (dr W. Ogłoza / B. Tomczak)
 • Strona dydaktyczna wyznaczania wartości prędkości światła metodą Roemera (dr W. Ogłoza / P. Pilch)
 • Najnowsze wiadomości z gromad otwartych h i chi Persei (dr J.Krzesiński / A.Walczak)

  rok 2009

 • Astrometryczne metody poszukiwania planetoid (dr W. Ogłoza / W.Kulynycz)
 • Poszukiwanie zmienności w wybranych gorących podkarłach (dr A.Baran / A. Kruk)
 • Baza danych do masowych przegladów nieba (dr hab. B. Pokrzywka / Ł.Suder)

  rok 2008

 • Analiza statystyczna danych zawartych w bazie minimów gwiazd zaćmieniowych (prof. J.Kreiner/ M.Adamczyk)
 • Analiza fotometryczna wybranych układów zaćmieniowych (prof. J.Kreiner/ S.Szałamkiewicz)
 • Zastosowanie pakietu Scilab do opracowania danych pomiarowychprof. B.Pokrzywka / P.Miachalik )
 • Analiza danych fotometrycznych przegladu "Pi of sky" i ASAS (dr W.Ogloza / A.Barnacka)
 • Fotometria i redukcja obserwacji wybranych krótkookresowych układow podwójnych (dr W.Ogłoza /A.Blokesz)
 • Dynamiczna obsluga bazy danych gwiazd zacmieniowych (dr W.Ogloza / M.Adamczyk )
 • Praca z projektami WIKI na przykładzie zagadnień astronomicznych (dr J.Krzesiński/ Ł.Piekło )
 • rok 2007


 • Wyznaczanie momentów minimów gwiazd zaćmieniowych z archiwów internetowych (dr Ogłoza / W. Niewiadomski V rok)
 • rok 2006


 • Astrofotografia z wykorzystaniem cyfrowego aparatu fotograficznego (prof. Kreiner/ A.Starzykowska)
 • Obserwacje komety C/2004 Q2 (dr hab. Pokrzywka / A.Kondracka )
 • Kosmiczna pogoda - oddziaływanie wiatru słonecznego z planetami (dr hab. Pokrzywka / M.Frań )
 • Monitoring nocnego zachmurzenia nieba (dr Ogłoza / W. Mierzwa)
 • Fotograficzne obserwacje meteorów (dr Ogłoza / Jakub Nowak)

  rok 2005


 • Zastosowanie kamery internetowej do obs. gwiazd zmiennych (dr Ogloza / M.Bielski )
 • Wyznaczenie parametrow instrumentalnych fotometru 3-kanalowego (dr Ogloza / M.Librant)
 • Masowe przeglady nieba (ASAS-3) (dr Ogloza / P.Kosiek )
  Strona glowna Suhory