Początek rejestracji:  15 marca 2013

Koniec zgłaszania wniosków o obniżenie opłaty: 19 kwietnia 2013

Decyzje w sprawie obniżenia opłat: 20 kwietnia 2013

Koniec rejestracji:  30 kwietnia 2013

Początek konferencji: 10 maja 2013

Zakończenie konferencji: 12 maja 2013

Termin nadsyłania materiałów do publikacji: do 1 listopada 2013