Katedra Astronomii - Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Bartłomiej. Pokrzywka.

Adres uczelni: 30-082 Kraków, ul. Podchorążych 2
Pokoje na uczelni: 507, 8N (nowy budynek)
Telefon do pok. 8N:
12 662 7804
Telefon do pok. 507: 12 662 6300
E-MAIL:
barp@up.krakow.pl

Tak wyglądam (dla tych co nie chodzą na zajęcia)Materiały do zajęć i informacje dla studentówSystemy Operacyjne - I rok Informatyki

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki

Statystyka w Astronomii

Kosmologia

Technologie Informacyjne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Digital Design

Powrót