dr hab. prof. UP B. Pokrzywka - materiały dla studentów.

Katedra Astronomii - Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Adres uczelni: 30-082 Kraków, ul. Podchorążych 2
Pokój na uczelni: Nowy budynek UP, pokój 8N, 507
Telefon do pok. 8N:
12 662 7804
Telefon do pok. 507: 12 662 6300
E-MAIL:
barp@astro.as.up.krakow.pl


 Tak wyglądam (dla tych co nie chodzą na zajęcia)Materiały do zajęć i informacje dla studentówSystemy Operacyjne - I rok Informatyki

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki

Statystyka w Astronomii

Kosmologia

Technologie Informacyjne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Powrót