Katedra Astronomii - Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Bartłomiej. Pokrzywka.

Adres uczelni: 30-082 Kraków, ul. Podchorążych 2
Pokoje na uczelni: 507, 8N (nowy budynek)
Telefon do pok. 8N:
12 662 7804
Telefon do pok. 507: 12 662 6301
E-MAIL:
barp@up.krakow.pl

Tak wyglądam (dla tych co nie chodzą na zajęcia)Materiały do zajęć i informacje dla studentówBezpieczeństwo WewnętrzneStudia doktoranckie w Instytucie FizykiMetody Numeryczne

Wstęp do Systemów Operacyjnych

Podstawy Programowania 1

Termodynamika

Seminarium dyplomowe

------ STARE FIZYKA -------------------------------

Statystyka w Astronomii

Kosmologia

Fizyka gazu zjonizowanego

Podstawy Optyki

Wykład Monograficzny zima 2019 IIrok 2st

Seminarium magisterskie lato 2020 IIrok 2st

Fizyka Atomowa i Molekularna IIIr 1stPowrót