Metody i algorytmy numeryczneModelowanie procesów fizycznychSieci Komputerowe i Internet |  |  KryptografiaHTMLHistoria Fizyki i Astronomii Systemy OperacyjnePolecenia w systemie Linux

Metody i algorytmy numeryczne

Modelowanie procesów fizycznych

Ćwiczenia wykorzystują pakiet Scilab do obliczeń.

Sieci Komputerowe i Internet

  1. Pogląd, słownictwo
Wykład | Ćwiczenie | Modele warstw.

  2. Adresy MAC i IPv4
Wykład | Ćwiczenie 1 i ćwiczenie 2.
Pojęcia: adresy sprzętowe MAC-48; zapis binarny; zapis szestnastkowy; adresy IPv4; zapis dziesiętny i binarny; podsiec; adres sieci (network) i adres broadcast; maska; rozmiary podsieci na podstawie maski (potęgi liczby dwa); iloczyn logiczny AND; wykorzystanie iloczynu do otrzymania adresu sieci z maski; organizacje nadzorujące przydział adresów; pojęcia ARP, DNS; mapa przydziału adresów.

  3. o ARP, DHCP, NAT i DNS, ciąg dalszy
Wykład | Ćwiczenie.

  4. Topologie sieci
Wykład.

  5. Rutowanie
Wykład | Ćwiczenie z symulatorem; konfiguracja, podglad pakietów.

  6. Technologie i standardy sieciowe i internetowe

  7. WWW, HTML i HTTP
Wykład

  8. Zdalne usługi sieciowe (VNC, X11, RDP itp.)
Wykład.

  9. Bezpieczeństwo w sieci 1
Wykład | Ćwiczenie 1.

10. Bezpieczeństwo w sieci 2: Kryptografia
Wykład
ćw. 1: implementacja RC4 | ćw. 2: analiza statystyczna RC4 | ćw. 3: DES S-Box
ćw. 4: DES permutacja początkowa | ćw. 5: Sieć Feistela.
Pojęcia: szyfry podstawieniowe, monoalfabetyczne, polyalfabetyczne, analiza statystyczna; klucze, klucz jednorazowy (OTP); alternatywa wykluczająca XOR; algorytmy strumieniowe, blokowe.

Technologie mobilne w sieciach komputerowych

  1. Wstęp historyczny
Wykład

  2. Propagacja radiowa, multiplexing

  3. Multiplexing c.d.: TDMA, SDMA, anteny fazowane i MIMO
Wykład

  4. Multiplexing c.d.: FDMA, CDMA ...
Wykład

  5. Handover
Wykład

  6. GSM
Wykład

  6. GPRS, EDGE
Wykład

  6. UMTS
Wykład

Historia Fizyki i Astronomii

  1. Wiedza starożytna
Wykład

  2. Indie, Islam
Wykład

Systemy Operacyjne

  4. Pliki wsadowe II
Ćwiczenie.
Wybrane polecenia w trybie poleceń MS-DOS/Windows; zmienne, przekierowanie, potoki, parametry, if.
(Przy okazji: rodowód systemów
Windows.)

  5. Pliki wsadowe III
Ćwiczenie.
Korzystanie z plików wsadowych (.BAT) oraz poleceń if, for itp. aby zautomatyzować obróbkę zdjęć pakietem ImageMagick.

  6. Symulator CPU i programowanie w assemblerze
Ćwiczenie: Napisz program w symulatorze ENIAC, który policzy pierwsze 10 liczb ciągu Fibonnaciego i zapisze je do pamięci.
Programowanie w prostym assemblerze symulatora CPU zawierającego 4096 komórek pamięci oraz 4 rejestry (w tym 1 akumulator). Symulator ENIAC wymaga zainstalowanego języka Java w wersji min. 6.
[ Krótki opis symulatora i ćwiczenia | Spis dostępnych poleceń symulatora ]

Dygresja: Kod maszynowy, język assemblera, języki wyższego poziomu; reprezentacja i znaczenie liczb w pamięci komputera.

  8. Obserwacja procesów i obciążenia procesora i pamięci podczas działania programu
Opis ćwiczenia.

  9. Powielanie procesów: funkcja fork().
Opis ćwiczenia.

10. Komunikacja procesów przez łącza: funkcja pipe().
Opis ćwiczenia.

Dygresja: automaty komórkowe i Gra w Życie

Podstawowe polecenia w systemach Linux, BSD itp.

Poruszanie się po systemie; tworzenie i usuwanie plików; wypisywanie plików; przeszukiwanie; prawa dostępu; proste skrypty shellowe.
Wykład 1 | Wykład 2 | spis poleceń.