header imageLogo
[UK][US] in English

Aplikowanie o czas na teleskopie

60cm teleskop na Suhorze jest dostępny także dla pracowników innych ośrodków naukowych. Teleskop może być wykorzystany do obserwacji bezpośrednio podczas pobytu w Obserwatorium lub przez obserwacje wykonane przez naszego obserwatora w ramach współpracy naukowej.

Podania o czas na teleskopie powinny być wysłane do Andrzeja Barana (sfbaranATcyf-kr.edu.pl) przed 10-tym dniem miesiąca poprzedzającego obserwacje. (Osobom, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy polecamy jednak znacznie wcześniejszy kontakt, żeby był czas na przedyskutowanie szczegółów i rozwiązanie ewentualnych kwestii formalnych.)

W podaniu prosimy o podanie następujących informacji:


Powrót do strony głównej Obserwatorium