Jest to kolejna z serii konferencji dotyczących badań astronomicznych prowadzonych przy wykorzystaniu małych teleskopów.

Najważniejszymi tematami omawianymi na konferencji będą:

  • informacja o badaniach prowadzonych w poszczególnych obserwatoriach
  • planowane obserwacje z użyciem polskich satelitów fotometrycznych Lem i Heweliusz
  • naziemne obserwacje wspierające obserwacje satelitarne
  • obserwatoria robotyczne i zdalnie sterowane
  • wspólne programy badawcze

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że takie spotkania są szczególnie ważne dla mniejszych ośrodków naukowych.

Bardzo ważną rolą konferencji jest integracja środowisk astronomicznych, szczególnie młodych astronomów (doktorantów, studentów starszych roczników). Na konferencji będzie można zapoznać się z działalnością prowadzoną w różnych ośrodkach, dowiedzieć się o możliwościach współpracy, odbywania staży, praktyk zawodowych itp.

Poprzednie konferencje:

  • Kielce, 2005
  • Opole, 2011
  • Kruszwica, 2012

Plakat konferencji: mt2013-a3-plakat.pdf