Lunar phases

Pozycja Księżyca obliczona dla Suhory | Pozycja Słońca obliczona dla Suhory | Kwadry Księżyca | Koniunkcje Księżyca z jasnymi planetami

Fazy Księżyca:

tabelka z datami nowiu i pełni Księżyca dla lat 2014–2070