Fazy Księzyca

Pozycja Księżyca obliczona dla Suhory | Pozycja Słońca obliczona dla Suhory | Kwadry Księżyca | Koniunkcje Księżyca z jasnymi planetami

Fazy Księżyca:

tabelka z graficzną reprezentacją fazy Księżyca dla każdego dnia roku 2021
tabelka z datami nowiu i pełni Księżyca dla lat 2014–2070
"Wiek" Księżyca W (liczba dni po nowiu) obliczamy w przybliżeniu (2–3 dni) dodając do numeru miesiąca M datę D oraz stałą K dla danego roku kalendarzowego (W=D+M+K):
Na rok 2022 stała K = -5 , czyli W=D+M-5
Gdy wynik jest ujemny W<0 to należy dodać 30
a dla W>30 należy odjąć 30