Lunar phases

Pozycja Księżyca obliczona dla Suhory | Pozycja Słońca obliczona dla Suhory | Kwadry Księżyca | Koniunkcje Księżyca z jasnymi planetami

Fazy Księżyca:

tabelka z graficzną reprezentacją fazy Księżyca dla każdego dnia roku 2021
tabelka z datami nowiu i pełni Księżyca dla lat 2014–2070