Pozycja Księżyca obliczona dla Suhory
Pozycja Słońca obliczona dla Suhory
Obecna faza Księżyca
Kalendarz astronomiczny

Fazy Księżyca:


01 2020 | 02 2020 | 03 2020 | 04 2020 | 05 2020 | 06 2020 | 07 2020 | 08 2020 | 09 2020 | 10 2020 | 11 2020 | 12 2020

Filmy prezentujące aktualne niebo|"Wiek" Księżyca W (ilość dni po nowiu) w przybliżeniu (2-3 dni) obliczamy dodając do numeru miesiąca M datę D oraz stałą K dla danego roku kalendarzowego (W=D+M+K)
Na rok 2020 stała K = 3 czyli W=D+M+3
dla W<0 dodać 30 a dla W>30 należy odjąć 30

           Fazy Księżyca          
            Czas Uniwersalny UT            
   Nów     |  Pierwsza Kwadra |   Pełnia    |  Trzecia Kwadra
     dd hh:mm      dd hh:mm      dd hh:mm      dd hh:mm 
2020 Jan 24 21:42 | 2020 Feb 02 01:42 | 2020 Feb 09 07:33 | 2020 Feb 15 22:17 
2020 Feb 23 15:32 | 2020 Mar 02 19:57 | 2020 Mar 09 17:48 | 2020 Mar 16 09:34 
2020 Mar 24 09:28 | 2020 Apr 01 10:21 | 2020 Apr 08 02:35 | 2020 Apr 14 22:56 
2020 Apr 23 02:26 | 2020 Apr 30 20:38 | 2020 May 07 10:45 | 2020 May 14 14:03 
2020 May 22 17:39 | 2020 May 30 03:30 | 2020 Jun 05 19:12 | 2020 Jun 13 06:24 
2020 Jun 21 06:41 | 2020 Jun 28 08:16 | 2020 Jul 05 04:44 | 2020 Jul 12 23:29 
2020 Jul 20 17:33 | 2020 Jul 27 12:32 | 2020 Aug 03 15:59 | 2020 Aug 11 16:45 
2020 Aug 19 02:42 | 2020 Aug 25 17:58 | 2020 Sep 02 05:22 | 2020 Sep 10 09:26 
2020 Sep 17 11:00 | 2020 Sep 24 01:55 | 2020 Oct 01 21:05 | 2020 Oct 10 00:39 
2020 Oct 16 19:31 | 2020 Oct 23 13:23 | 2020 Oct 31 14:49 | 2020 Nov 08 13:46 
2020 Nov 15 05:07 | 2020 Nov 22 04:45 | 2020 Nov 30 09:30 | 2020 Dec 08 00:36 
2020 Dec 14 16:16 | 2020 Dec 21 23:41 | 2020 Dec 30 03:28 | 2021 Jan 06 09:37
 
_______________________________________________________________________________________________________

      Fraction of the Moon Illuminated,       Astron. Applications Dept.
            at Midnight            U. S. Naval Observatory  
           Universal Time            Washington, DC 20392-5420 

======================================= 2020 ==========================
                         
Day  Jan.  Feb. Mar.  Apr.  May  June  July  Aug.   Sep.   Oct.  Nov.  Dec.
Dzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paźdź. Listopad Grudzień 
 01   0.30   0.40   0.33   0.46   0.52   0.71   0.79   0.92   0.98   0.99   1.00   1.00
 02   0.39   0.49   0.42   0.56   0.63   0.81   0.88   0.97   1.00   1.00   0.98   0.98
 03   0.48   0.59   0.52   0.67   0.73   0.89   0.94   0.99   0.99   0.99   0.95   0.94
 04   0.58   0.69   0.62   0.77   0.83   0.95   0.98   1.00   0.97   0.96   0.90   0.88
 05   0.67   0.78   0.72   0.86   0.91   0.99   1.00   0.98   0.93   0.91   0.83   0.80
 06   0.76   0.86   0.81   0.93   0.97   1.00   0.99   0.94   0.87   0.86   0.75   0.71
 07   0.84   0.93   0.89   0.98   1.00   0.98   0.96   0.89   0.80   0.78   0.66   0.61
 08   0.91   0.98   0.95   1.00   0.99   0.94   0.91   0.82   0.72   0.70   0.56   0.50
 09   0.96   1.00   0.99   0.99   0.97   0.88   0.85   0.75   0.63   0.60   0.46   0.39
 10   0.99   0.99   1.00   0.95   0.91   0.80   0.77   0.66   0.54   0.50   0.35   0.28
 11   1.00   0.96   0.97   0.88   0.84   0.72   0.69   0.57   0.44   0.40   0.24   0.18
 12   0.98   0.90   0.92   0.80   0.75   0.62   0.59   0.47   0.34   0.30   0.15   0.10
 13   0.94   0.81   0.85   0.70   0.66   0.53   0.50   0.38   0.25   0.20   0.07   0.04
 14   0.87   0.71   0.75   0.60   0.56   0.43   0.40   0.28   0.16   0.12   0.02   0.01
 15   0.78   0.60   0.65   0.50   0.46   0.34   0.31   0.20   0.09   0.05   0.00   0.00
 16   0.67   0.49   0.54   0.40   0.37   0.25   0.23   0.12   0.03   0.01   0.01   0.02
 17   0.56   0.39   0.44   0.30   0.28   0.17   0.15   0.06   0.01   0.00   0.05   0.07
 18   0.45   0.29   0.34   0.22   0.20   0.11   0.08   0.02   0.01   0.02   0.11   0.14
 19   0.34   0.20   0.25   0.15   0.13   0.05   0.04   0.00   0.04   0.07   0.19   0.22
 20   0.24   0.12   0.17   0.09   0.07   0.02   0.01   0.01   0.10   0.15   0.28   0.31
 21   0.16   0.07   0.10   0.04   0.03   0.00   0.00   0.05   0.18   0.24   0.38   0.41
 22   0.09   0.03   0.05   0.01   0.01   0.01   0.02   0.12   0.28   0.34   0.48   0.50
 23   0.04   0.01   0.02   0.00   0.00   0.03   0.07   0.20   0.38   0.44   0.58   0.60
 24   0.01   0.00   0.00   0.01   0.02   0.08   0.14   0.31   0.49   0.55   0.67   0.69
 25   0.00   0.02   0.01   0.03   0.05   0.16   0.22   0.42   0.60   0.65   0.76   0.77
 26   0.01   0.05   0.02   0.08   0.11   0.25   0.33   0.53   0.70   0.74   0.84   0.85
 27   0.04   0.10   0.06   0.14   0.18   0.35   0.44   0.64   0.79   0.82   0.90   0.91
 28   0.09   0.16   0.11   0.22   0.27   0.46   0.56   0.74   0.86   0.89   0.95   0.96
 29   0.15   0.24   0.18   0.31   0.37   0.58   0.67   0.83   0.92   0.94   0.98   0.99
 30   0.23       0.26   0.41   0.48   0.69   0.77   0.90   0.97   0.98   1.00   1.00
 31   0.31       0.36       0.60       0.85   0.95       1.00       0.99


Obliczono w czasie uniwersalnym UT

Gdy obowiązuje czas zimowy (środkowoeuropejski) CSE do podawanych w tabelach czasów dodać 1 godzinę
Dla czasu letniego (wschodnioeuropejskego) CWE dodać 2 godzny.


Wyjaśnienie nazw stref czasowych:
Czas środkowoeuropejski (CSE) = Central European Time (CET) po angielsku, zwany także MET = UT + 1
Czas wschodnioeuropejski (CWE) = Central European Summer Time (CEST) = UT + 2

Wróć do strony głównej Obserwatorium na Suhorze