header imageLogo
[PL] po polsku

Astronomy Department Seminars

Seminars take place every second Tuesday at 13.00 pm in the main building (ul. Podchorążych 2), room 311. Seminars last 30 minutes + discussion time. Those interested in speaking should contact: Dr. W. Ogłoza. Red indicates seminars taking place at a different time or day than usual. Reports are marked (spr).

Previous topics

2 X 2012 A.Zieliński (V rok IF UP)Rzeczywistaość rozszerzona
16 X 2012 W.Ogłoza MIędzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki - Brazylia 2012
30 X 2012 G.Stachowski, S.Zoła Kongres IAU - Pekin 2012
27 XI 2012 J.M. Kreiner Antoni Wilk
6 XI 2012 J.M. Kreiner 25 lat Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze
19 II 2013 P.Krajewski Dydaktyka astronomii na różnych poziomach nauczania
26 III 2013A.Słowikowska (IA UZG)Badanie układów kataklizmicznych z użyciem bardzo szybkiego fotopolarymetru OPTIMA
21 V 2013 W.OgłozaMaxim DL + mały teleskop ekspedycyjny
28 V 2013 M.SiwakGwiazdy T Tauri na Suhorze i nie tylko ...

Previous years

2011/2012      2010/2011      2009/2010      2008/2009      2007/2008      2006/2007      previous years

Seminars in other institutes

IA UW Wrocław (astrofizyka) | CAMK Warszawa | CAMK Toruń | CA UMK Toruń | OA UW | OA UAM Poznań | PTMA Kraków | OA UJ

Physics seminars in Krakow

Konwersatorium Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego UP  | Krakowskie Konwersatorium Fizyczne


Return to main page of Mt. Suhora Observatory