Uwaga! Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze współpracuje z miłośnikami astronomii, którzy chcą obserwować Gwiazdy Zmienne Zaćmieniowe. Wszelkie informacje na stronie GZZ.


Popular Astronomy / Astronomia Popularna


Links/Linki


 • Astronomical Links / Linki Astronomiczne
 • Astronomy in Poland/ Astronomia w Polsce
 • AstroWeb

  For Teachers / Dla nauczycieli


 • Program europejski 'Wszechświat własnymi rekami' - COŚ DLA NAUCZYCIELI-PASJONATÓW!!!
  miedzy innymi: dostęp do zdalnie sterownych teleskopów, konspekty ćwiczeń, oprogramowanie, materiały dydaktyczne (wszystko w języku polskim!!!)
 • Global 'Hands-on-Universe
 • Udział studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w projekcie 'Wszechświat własnymi rekami'
 • Serwis edukacyjny 'ORION' Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Konspekty ćwiczeń w języku polskim (tłumaczenia ćwiczeń ESO)
 • Symulacje obserwacji Nieba - Serwis CLEA Konspekty ćwiczeń i programy symulujące obserwacje dużymi teleskopami
 • Programy komputerowe
 • Prezentacje multimedialne m.in. Wykorzystanie kamer internetowych, filmy poklatkowe, model Układu Słonecznego itp
 • Publiczne Pokazy Nieba Plansze wspomagające prowadzenie pokazów nieba. Gotowe do druku (format A1) pliki MS PowerPoint + opis
 • Konspekty Ćwiczeń proste ćwiczenia obserwacyjne, konspekty ćwiczeń CLEA po polsku, itp


  Information/Informacje


 • VSNet
 • Newsletters

 • AstroNews - aktualności astronomiczne
 • Wirtualny Wszechświat (astronomia)

 • Astronomia i Kosmologia
 • AstronomyNow On Line
 • Nasze gwiazdozbiory
 • Strona J.Wilanda (PTMA)


  Pictures/Zdjęcia


 • Pictures of MSO/ Zdjęcia Suhory
 • Astronomy Picture of the Day | Astronomiczne Zdjecie Dnia
 • Current Image of Sun
 • Another Image of Sun
 • Current Image of Moon


  Astronomical Calendars/Kalendarze astronomiczne


 • Astronomical Calendar/Nasz kalendarzyk astronomiczny
 • Phases of Moon/Fazy Księżyca
 • Time Service
 • Current Image of Earth
 • Heavens-Above (m.in. wizualne obs. satelitów)
 • spaceweather


  Software/Programy


 • Programy Edukacyjne z Astronomii
 • Software for visual observations
 • Software
 • Software MSO


  Exercises/Ćwiczenia

 • Ćwiczenia Praktyczne z Astronomii (in polish only)


  Presentations/Prezentacje

 • Multimedialne prezentacje astronomiczne (in polish only)


  Magazines/Czasopisma


 • URANIA - Postępy Astronomii
 • Acta Astronomica
 • Wiedza i Życie
 • Świat Nauki
 • Sky and Telescope
 • Astronomy
 • Nature


  Books, e-Books, Articles/Książki, e-Książki,Artykuły


 • MSO Publications/Publikacje Obserwatorium na Suhorze
 • MSO Popular Publications/ Artykuły popularne 'Suhory'
 • Handbook of Space Astronomy and Astrophysics
 • A review of Universe
 • COSMOS The SAO encyclopedia
 • Observational Techniques
 • Nasze Gwiazdozbiory


  Telescopes / Teleskopy


 • Teleskopy.pl
 • Deltaoptical


  Return to main page of Mt. Suhora Observatory