Uwaga! Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze współpracuje z miłośnikami astronomii, którzy chcą obserwować Gwiazdy Zmienne Zaćmieniowe. Wszelkie informacje na stronie GZZ.


Popular Astronomy / Astronomia Popularna

  • Links
  • For teachers
  • Information
  • Pictures
  • Calendars
  • Software
  • Exercises
  • Presentations
  • Organizations
  • Magazines
  • Articles
  • Space Flight
  • Telescopes
  • Linki
  • Dla nauczycieli
  • Informacje
  • Zdjęcia
  • Kalendarze
  • Programy
  • Ćwiczenia
  • Prezentacje
  • Organizacje
  • Czasopisma
  • Artykuły
  • Loty Kosmiczne
  • Teleskopy

  • Links/Linki


  • Astronomical Links / Linki Astronomiczne
  • Astronomy in Poland/ Astronomia w Polsce
  • AstroLinks/ AstroLinki
  • AstroForum
  • AstroWeb

    For Teachers / Dla nauczycieli


  • Program europejski 'Wszechświat własnymi rekami' - COŚ DLA NAUCZYCIELI-PASJONATÓW!!!
    miedzy innymi: dostęp do zdalnie sterownych teleskopów, konspekty ćwiczeń, oprogramowanie, materiały dydaktyczne (wszystko w języku polskim!!!)
  • Global 'Hands-on-Universe
  • Udział studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w projekcie 'Wszechświat własnymi rekami'
  • Serwis edukacyjny 'ORION' Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Konspekty ćwiczeń w języku polskim (tłumaczenia ćwiczeń ESO)
  • Symulacje obserwacji Nieba - Serwis CLEA Konspekty ćwiczeń i programy symulujące obserwacje dużymi teleskopami
  • Programy komputerowe
  • Prezentacje multimedialne m.in. Wykorzystanie kamer internetowych, filmy poklatkowe, model Układu Słonecznego itp
  • Publiczne Pokazy Nieba Plansze wspomagające prowadzenie pokazów nieba. Gotowe do druku (format A1) pliki MS PowerPoint + opis
  • Konspekty Ćwiczeń proste ćwiczenia obserwacyjne, konspekty ćwiczeń CLEA po polsku, itp


    Information/Informacje


  • VSNet
  • Newsletters

  • AstroNews - aktualności astronomiczne
  • Wirtualny Wszechświat (astronomia)

  • Astronomia i Kosmologia
  • Astronomia i Kosmos
  • AstronomyNow On Line
  • Nasze gwiazdozbiory
  • Strona J.Wilanda (PTMA)


    Pictures/Zdjęcia


  • Pictures of MSO/ Zdjęcia Suhory
  • AstroGallery - katalog zdjęć astronomicznych
  • Astronomy Picture of the Day | Astronomiczne Zdjecie Dnia
  • Nasa gallery
  • Current Image of Sun
  • Another Image of Sun


    Astronomical Calendars/Kalendarze astronomiczne


  • Astronomical Calendar/Nasz kalendarzyk astronomiczny
  • Phases of Moon/Fazy Księżyca
  • USNO Data Service
  • the Sky this Week
  • Time Service
  • Current Image of Earth
  • Current Image of Sun
  • Another Image of Sun
  • Current Image of Moon
  • Heavens-Above (m.in. wizualne obs. satelitów)
  • spaceweather
  • NOAA spaceweather


    Software/Programy


  • Programy Edukacyjne z Astronomii
  • Software for visual observations
  • Astronomy Software
  • Software
  • Software MSO


    Exercises/Ćwiczenia

  • Ćwiczenia Praktyczne z Astronomii (in polish only)


    Presentations/Prezentacje

  • Multimedialne prezentacje astronomiczne (in polish only)


    Magazines/Czasopisma


  • URANIA - Postępy Astronomii
  • Acta Astronomica
  • Wiedza i Życie
  • Świat Nauki
  • Sky and Telescope
  • Astronomy
  • Nature


    Books, e-Books, Articles/Książki, e-Książki,Artykuły


  • MSO Publications/Publikacje Obserwatorium na Suhorze
  • MSO Popular Publications/ Artykuły popularne 'Suhory'
  • Handbook of Space Astronomy and Astrophysics
  • A review of Universe
  • COSMOS The SAO encyclopedia
  • Observational Techniques
  • Różne
  • Nasze Gwiazdozbiory


    Telescopes / Teleskopy


  • Astrokrak
  • Teleskopy.pl
  • Deltaoptical


    Return to main page of Mt. Suhora Observatory