Oprogramowanie stosowane w Obserwatorium

Przygotowanie obserwacji

Fotometr 3 kanałowy

Redukcja obserwacji fotometrycznych

Kamera CCD

Redukcja danych CCD

Analiza krzywych zmian jasności i wyznaczanie minimów

Analiza Fouriera