Oszacowanie masy supermasywnej czarnej dziury Sgr A* w centrum Drogi Mlecznej

Spis treści
Zadania:

Zadanie 1. Elipsa (opcjonalne)

Pierwsze prawo Keplera mówi nam, że planety poruszają się po elipsie. Elipsa o środku w punkcie (0,0) jest krzywą, która przechodzi przez punkty (x,y) spełniające poniższe równanie:Przyjmijmy, że:
a = 10 b = 5

W arkuszu Excela lub na kartce wylicz kilka punktów (x,y).

Validated by HTML Validator (based on Tidy)