Oszacowanie masy supermasywnej czarnej dziury Sgr A* w centrum Drogi Mlecznej

Spis treści
Zadania:

Zadanie 2. Masa Słońca i Ziemi (opcjonalne)

Oblicz sumaryczną masę Ziemi i Słońca używając III prawa Keplera wiedząc, że wielka półoś orbity Ziemi wynosi 150 milionów kilometrów, okres obiegu wynosi 1 rok oraz znając wartość stałej G = 6,67*10-11m3s-2kg-1.

Validated by HTML Validator (based on Tidy)